SUPICO Producent systemów ogrodzeniowych

Twój koszyk jest pusty

Poradniki

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę ogrodzenia?

18-07-2017

Każda inwestycja budowlana pociąga za sobą nie tylko znaczne nakłady finansowe oraz materiałowe, ale również konieczność uregulowania spraw formalno-prawnych związanych z tą inwestycją. A jak wygląda sytuacja w zakresie budowy ogrodzenia na terenie nieruchomości? Sprawdzamy, jakich formalności oraz wymogów prawnych wymaga legalne postawienie ogrodzenia w naszym kraju.

Formalności tylko w niektórych przypadkach

Każdy właściciel działki budowlanej może ogrodzić swoją nieruchomość, jednak nie może tego dokonać w sposób dowolny. W tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę nie tylko przepisy prawa budowlanego, ale również stanowisko sąsiadów. Ogólnie rzecz biorąc, postawienie ogrodzenia nie wymaga załatwiania jakichkolwiek skomplikowanych formalności urzędowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak od każdej reguły są pewne wyjątki.

Usytuowanie i wysokość

Podstawową sprawą jest to, gdzie siatki i panele ogrodzeniowe będą usytuowane oraz jaką wysokość będzie miało samo ogrodzenie. W przypadku, gdy płot stawiany pomiędzy prywatnymi działkami będzie miał wysokość do 2,2 m, to  postawienie takiego ogrodzenia nie wymaga dopełnienia żadnych formalności urzędowych.

Od strony miejsc publicznych

Zgłoszenie budowy ogrodzenia będzie natomiast konieczne w momencie, gdy bramy ogrodzeniowe, siatki oraz słupy ogrodzeniowe będą stawiane od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych. Przepis ten nie obejmuje ogrodzeń budowanych przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych, które nie są zaliczane do dróg publicznych. Budowę ogrodzenia należy również zgłosić, gdy jego wysokość nominalnie ma przekraczać granicę 2,2 m.

Gdzie zgłosić budowę ogrodzenia?

Jeżeli konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia nieruchomości, to należy złożyć odpowiednie dokumenty do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Wypełniając zgłoszenie trzeba podać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonywania robót oraz w miarę dokładny termin rozpoczęcia prac budowlanych. Zgłaszając budowę ogrodzenia należy również przedłożyć oświadczenie o prawie do dysponowania konkretną nieruchomością na cele budowlane. Urzędnik rozpatrujący wniosek, w zależności od sytuacji, może również poprosić o szkic lub plan architektoniczny ogrodzenia, które ma zostać postawione.

Organ decyzyjny w okresie 30 dni od otrzymania zgłoszenia może odmówić zgody na rozpoczęcie budowy. Jeżeli jednak w tym okresie nie pojawią się żadne obiekcje z jego strony, właściciel nieruchomości może rozpocząć budowę ogrodzenia.

Samowolka budowlana

Należy pamiętać, że budowa ogrodzenia bez jego zgłoszenia w odpowiednim organie administracyjnym jest równoznaczne z popełnieniem samowoli budowlanej. W takim przypadku i zgodnie z art. 49b Prawa budowlanego nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę ogrodzenia postawione bez wymaganego zgłoszenia.  

wstecz