SUPICO Producent systemów ogrodzeniowych

Twój koszyk jest pusty

Poradniki

Na co zwrócić uwagę podczas wizyty geodety?

31-07-2017

Osoba wykonująca zawód geodety zajmuje się przede wszystkim pomiarami działek oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę, w tym również budowę dróg oraz autostrad. Wiedza oraz umiejętności geodety są potrzebne w kilku kluczowych etapach każdej inwestycji budowlanej. Jeżeli więc planujesz budowę domu lub innego obiektu budowlanego, koniecznie przeczytaj.

Geodeta niezbędny na każdym etapie budowy

Do zadań geodety należy nie tylko pomiar działek i gruntów pod zabudowę, ale również m.in. sporządzanie map do celów projektowych, niezbędnej dokumentacji budowlanej, a także ewidencji gruntów czy też opis rzeźby terenu. Geodeta jest niezbędny na co najmniej trzech etapach budowy, a więc podczas opracowywania projektu budowlanego, przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz po ich zakończeniu.

Pierwsze pomiary

Spotkanie z geodetą może być bardzo przydatne dla potencjalnego inwestora pod względem uzyskanych od niego informacji na temat czekających na inwestora wyzwań budowlanych. Takie spotkanie powinno się odbyć już podczas zakupu działki. Do wizyty geodety warto się odpowiednio przygotować, a więc znać w miarę dokładną lokalizację oraz numer działki budowlanej. W celu opracowania szczegółowej mapy nieruchomości geodeta wykonuje dokładne pomiary działki i podaje jej aktualne parametry, czyli długość boków i rzędne. Zamieszcza on również na mapie orientację działki względem kierunków świata.

Obowiązkowe konsultacje

Warto postarać się o zorganizowanie konsultacji geodety z architektem lub projektantem nieruchomości tak, aby umieścić na mapie jak najwięcej szczegółów przyszłej inwestycji budowlanej. Mowa tu np. o sieci uzbrojenia terenu, rozmieszczeniu budynków, bramy ogrodzeniowe oraz ogólne wytyczenie granic działki budowlanej. Dokładna mapa terenu będzie niezwykle przydatna do dalszych prac projektowych.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Drugi bardzo ważny etap prac geodezyjnych następuje zaraz po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę. Do zdobycia takiego zezwolenia potrzebna jest mapa sytuacyjno-wysokościowa przygotowana przez geodetę, który wytycza na działce dokładne położenie budynku, a także gdzie powinny się optymalnie znajdować przęsła ogrodzeniowe. Takie pomiary pozwalają ekipie budowlanej na przystąpienie od razu do pracy.

Niezbędne uprawnienia

Pamiętajmy, aby przed zleceniem prac geodezyjnych sprawdzić czy osoba zajmująca się tego typu pracami posiada odpowiednie uprawnienia, np. pieczątkę czy też numer licencji.

wstecz