SUPICO Producent systemów ogrodzeniowych

Twój koszyk jest pusty

Poradniki

Ogrodzenie przy drogach głównych - jakie dokumenty są wymagane?

30-11-2017

Przed rozpoczęciem prac związanych z budową ogrodzenia wokół nieruchomości, każdy właściciel powinien zapoznać się z wymogami prawnymi dotyczącymi grodzenia posesji.

Przepisy dotyczące budowy ogrodzenia 

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2017 r., budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji pozwalającej na budowę. Mówi o tym artykuł dwudziesty dziewiąty ustawy prawo budowlane. Zgodnie natomiast z ustawą z 16 grudnia 2016 r. należy zgłosić odpowiednim dokumentem budowę lub remont ogrodzeń, które znajdują się od strony dróg, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz tych płotów, które sięgają powyżej wysokości 2 m (bez względu  na położenie w stosunku do sąsiada bądź drogi). 

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgłoszenie jest to zawiadomienie skierowane do starostwa o zamiarze wykonania ogrodzenia. Należy je złożyć w odpowiednio miejscowym starostwie powiatowym co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Warto zatem myśleć o tym już na etapie planowania ogrodzenia. Zgłoszenie takie musi zawierać rodzaj, zakres a także sposób wykonywania robót budowlanych oraz planowaną datę ich rozpoczęcia. Składając zgłoszenie, musimy także przedłożyć dokument potwierdzający fakt, że jesteśmy właścicielami nieruchomości, którą chcemy ogrodzić oraz mapkę z naniesionym obrysem ogrodzenia. W zależności od urzędu, może zajść potrzeba pokazania także rysunku planowanego ogrodzenia. Ma to istotne znaczenie ze względu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bądź spójność wizerunkową miasta czy gminy. Jeżeli organ w ciągu 21 dni od złożenia przez nas zgłoszenia nie wyda decyzji sprzeciwiającej się planowanej przez nas budowie, można przystąpić do robót budowlanych. Starostwo może wnieść sprzeciw z powodu naruszenia założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych istotnych kwestii. Zgłoszenie takie, jeżeli nie zostanie zanegowane przez urząd, jest ważne przez dwa lata. Po upływie tego czasu należy wystąpić do starostwa w celu uzyskania ponownego zgłoszenia. 

Potencjalne problemy przy budowie ogrodzenia

Może dojść do sytuacji, że w przypadku działki narożnej, będzie konieczne ścięcie narożnika. Obowiązek taki może nałożyć starosta, jeżeli uzna, że wykonanie ogrodzenia w granicach działki będzie powodowało ograniczenie widoczności dla użytkowników dróg, co doprowadzi do zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Nakazanie ścięcia narożnika powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej. 

 

wstecz