SUPICO Producent systemów ogrodzeniowych

Twój koszyk jest pusty

Poradniki

Wysokość ogrodzenia w świetle obowiązujących przepisów

26-10-2017

Właściciel każdej nieruchomości może postawić ogrodzenie, które będzie nie tylko wizytówką jego posesji, ale również pozwoli stworzyć bezpieczną i prywatną przestrzeń. Przystępując do prac, warto wiedzieć, na jaką wysokość można wykonać ogrodzenie.

Regulacje prawne

Szukając optymalnego rozwiązania, które pozwoli określić wysokość ogrodzenia, należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa. To wymaga zapoznania się z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, w której znajdziemy wszystkie informacje na ten temat. Zgodnie z nowelizacją przepisów od czerwca 2015 roku przy budowaniu prostych i nieskomplikowanych obiektów budowlanych obowiązuje uproszczona procedura. W grudniu 2016 roku wprowadzono jednak kolejne zmiany (Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców), które mają istotny wpływ na tego typu inwestycje.

Wysokość ogrodzenia po zmianach

Jak wynika z obowiązujących przepisów, postawienie ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę. Są jednak sytuacje, w których mamy obowiązek zgłoszenia budowy w wydziale architektury właściwego urzędu gminy.

Jeśli wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,2 m od poziomu terenu, ogrodzenie możemy postawić bez jakichkolwiek formalności. Dotyczy to ogrodzeń tradycyjnych, zlokalizowanych między sąsiednimi działkami budowlanymi. Jeśli natomiast ogrodzenie będzie budowane od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych, czy innych terenów publicznych wymaga zgłoszenia.

W sytuacji, w której wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 m, bez względu na jego lokalizację, wszystkie roboty budowlane wymagają zgłoszenia. W przypadku wysokich ogrodzeń musimy pamiętać również o tym, że ogrodzenia budowane od strony sąsiada nie mogą ograniczać widoków, dostępu do słońca, a także pozbawiać możliwości bezpiecznego przebywania na terenie nieruchomości.

Każde zgłoszenie budowy ogrodzenia powinno odbyć się przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Jeżeli w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, możemy rozpocząć budowę.

Zmiana przepisów stanowi znaczne ułatwienie szczególnie dla inwestorów, którzy planują budowę ogrodzenia na wysokości do 2,2 m. W przypadku ogrodzeń, których budowa wymaga decyzji właściwego urzędu, trzeba się liczyć z wydłużonym czasem realizacji inwestycji.

wstecz