SUPICO Producent systemów ogrodzeniowych

Twój koszyk jest pusty

Unia Europejska

Unia Europejska

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE „SUPICO” S.C. w dniach 01.02.2020 – 31.07.2020 realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - I Etap, projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy SUPICO poprzez wzornictwo przemysłowe” 


Cel projektu: analiza wzornicza prowadzonego przez firmę SUPICO przedsiębiorstwa, zdefiniowanie nowych kierunków i możliwości jego rozwoju oraz wzrost kompetencji kadry zarządzającej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzanie audytu wzorniczego oraz przygotowanie strategii wzorniczej.

Efekty projektu:
- nabycie przez kadrę SUPICO wiedzy i umiejętności zarząd. wzornictwem,
- analiza planu rozwoju produktów i technologii, określenie nowych- nie uwzględnianych dotąd przez SUPICO kierunków rozwoju w audytowanych obszarach,
- zaplanowanie rekomendacji wzorniczych: produktowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych związanych z wdrożeniem wzornictwa w firmie,

Wartość projektu: 66420,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 45900,00 zł